T Harfiyle Başlayan İlaçlar

THERMOFLEX Krem 50 gr

THERMOFLEX, etkin madde olarak etofenamat içerir. Etofenamat, steroid olmayan (kortizonsuz) anti-romatik (romatizma tedavisi) ilaçlar grubundandır ve iltihap/inflamasyon giderici (anti-inflamatuvar) ve ağrı kesici (analjezik) özelliklere sahiptir.

THERMOFLEX krem 50 g KULLANMA TALİMATI

THERMOFLEX krem 50 g Haricen uygulanır.

 • Etkin madde: 1 g krem içinde 100 mg etofenamat ve 10 mg benzil nikotinat bulunur.
 • Yardımcı maddeler: Benzil alkol, sitrik asit anhidr, sodyum sitrat, gliseril monostearat, izopropil miristat, karbomer 940, karbomer 1342, trietanolamin. setomakrogol 1000 ve demineralize su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

 1. THERMOFLEX nedir ve ne için kullanılır?
 2. THERMOFLEX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
 3. THERMOFLEX nasıl kullanılır?
 4. THERMOFLEX’in Olası yan etkiler nelerdir?
 5. THERMOFLEX’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

THERMOFLEX nedir ve ne için kullanılır

THERMOFLEX nedir ve ne için kullanılır?

THERMOFLEX®, kutuda, 50 g krem içeren, lak kaplı metal tüp ambalajlarda kullanıma sunulur. THERMOFLEX, etkin madde olarak etofenamat içerir. Etofenamat, steroid olmayan (kortizonsuz) anti-romatik (romatizma tedavisi) ilaçlar grubundandır ve iltihap/inflamasyon giderici (anti-inflamatuvar) ve ağrı kesici (analjezik) özelliklere sahiptir.

THERMOFLEX, aşağıdaki durumların tedavisinde kullanılır:

Kas- iskelet sistemine ait yumuşak dokuların uzun süreli romatizmal hastalıkları.

 • Kas romatizması
 • Donmuş omuz (omuz eklemi çevresinin İltihabi durumu) ile birlikte görülen kas sertliği
 • Lumbago, bel ağrısı
 • Siyatik siniri ağrısı
 • Eklem çevresindeki yumuşak dokunun iltihabi hastalıkları (tendinit, bursit)
 • Omurga veya eklemlerde, aşın zorlanmaya ve erozyona bağlı olarak gelişen hastalıklar (spondiloz, osteoartrit, eklemlerde kireçlenme)

THERMOFLEX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Herhangi bir ilacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

THERMOFLEX’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

 • Etofenamata, flufenamik aside, benzil nikotinata ve THERMOFLEX’in içerdiği maddelerden herhangi birine veya diğer ağrı kesici ya da romatizma ilacına (steroid olmayan anti-inflamatuvar ilaçlar) karşı aşın duyarlılığınız (alerjiniz) varsa.
 • Hamileliğin geç evresinde (altmcı aydan sonra) iseniz.
 • Emziriyorsanız
 • 18 yaşından küçükseniz.

THERMOFLEX’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

 • Uygulamanız gereken cilt bölgenizde hasarlanma, açık yara veya egzema ya da egzemaya benzer bir durum varsa.
 • Dudak, burun içi ve gözler gibi mukoza alanları üzerine uygulamayınız.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

THERMOFLEX’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

THERMOFLEX hamileliğin altıncı ayından sonra kullanılmaz. Bu dönemden önce de doktorunuz kullanmanız gerektiğini belirtmedikçe THERMOFLEX’i kullanmayınız. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

THERMOFLEX’i emzirme döneminde kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

THERMOFLEX’in araç veya makine kullanma becerinizi etkilediğine dair bilgi yoktur.

THERMOFLEX’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

THERMOFLEX’in içerdiği benzil nikotinat, ciltte kızarıklığa ve yanma hissine neden olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

THERMOFLEX’in deri üzerine önerildiği şekilde kullanımında herhangi bir ilaç etkileşimi bildirilmemiştir. Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

THERMOFLEX nasıl kullanılır

THERMOFLEX nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak THERMOFLEX dozunu size söyleyecektir. Doktorunuz tarafından başka türlü belirtilmedikçe aşağıdaki talimatlara uyunuz. THERMOFLEX kremi, günde 3-4 kez ağrılı bölgeye fındık büyüklüğünde uygulayınız.

Uygulama yolu ve metodu:

THERMOFLEX sadece derinize dışarıdan uygulama içindir. THERMOFLEX kremin uygularken masaj başlığım kullanınız ve masaj başlığım hafifçe bastırarak, dairesel hareketlerle kremi deri içerisine iyice yedirerek sürünüz (aşağıdaki şekilde gösterilmektedir). Tedaviye 2 haftaya kadar devam edebilirsiniz. Şikayetleriniz devam ederse daha fazla tedavi gerekip gerekmediğini belirlemek için doktorunuza başvurunuz.

Değişik yaş grupları Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda klinik deneyim olmadığından, THERMOFLEX kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda (65 yaş ve üzeri) kullanımı:

Doz ayarlamasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Doz ayarlamasına gerek yoktur.

Eğer THERMOFLEX’in etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla THERMOFLEX kullandıysanız

Eğer deri üzerine önerilen dozdan daha fazla kullandıysanız, THERMOFLEX’i deriden uzaklaştırınız ve su ile yıkayınız.

THERMOFLEX ‘den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

THERMOFLEX’i kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

THERMOFLEX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Bulunmamaktadır.

THERMOFLEX'in Olası yan etkiler nelerdir

THERMOFLEX’in Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, THERMOFLEX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

İstenmeyen etkilerin değerlendirilmesi aşağıdaki sıklık bilgilerine dayalıdır:

 • Çok yaygın
 • Yaygın
 • Yaygın olmayan görülebilir.
 • Seyrek : 1.000 hastanın birinden az. fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
 • Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
 • Bilinmiyor : Eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemiyor.

THERMOFLEX, geniş cilt yüzey alanlarına ve uzun süreli uygulanırsa, etofenamat içeren ilaçların sistemik kullanımlarından sonra görüldüğü gibi spesifik organ sistemlerini veya tüm vücudu etkileyebilecek yan etkilerin gelişmesi olasıdır.

THERMOFLEX için bildirilen istenmeyen etkiler

Yaygın olmayan:

 • Ciltte Kızarıklık
 • Kaşıntı
 • Yanma hissi
 • Deri döküntüsü
 • Bazen kabarcıklar ve ürtiker tarzı bölgesel deri reaksiyonları

Seyrek:

 • Allerjik Reaksiyonlar
 • Bölgesel alleıjik reaksiyonlar (temas dermatiti)

Bu ilacı kullanmayı bıraktığınızda, cilt reaksiyonları hızla ortadan kalkacaktır. Bu nedenle, başka bir spesifik uygulama yapılmasına gerek yoktur.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

THERMOFLEX’in saklanması

THERMOFLEX’in saklanması

THERMOFLEX® ’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Kutu üzerinde yazılı olan son kullanma tarihinden sonra THERMOFLEX’i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi

Ruhsat Sahibi: Santa Farma İlaç San. A.Ş.

Okmeydanı, Boruçiçeği Sokak, No: 16 34382 Şişli-İSTANBUL Tel: (+90 212) 220 64 00 Fax: (+90 212) 222 57 59

Üretim Yeri: PharmaVision San. ve Tic. A.Ş.

Davutpaşa Cad. No: 145 34010 Topkapı-İstanbul Tel: (+90 212) 482 00 00 Fax: (+90 212) 482 00 86

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu