Skip to main content
A-ferin Sinus 20 Film Tablet

A-ferin Sinus 20 Film Tablet

A-ferin Sinus 20 Film Tablet nedir, ne için ve nasıl kullanılır, ilacın muadili var mı, var ise muadili hangi ilaçtır, ilacın fiyatı ve ansiklopedik prospektüs bilgileri dahil ilaç hakkında bilmek istediğiniz her şey bu makalede. Şimdi A-ferin Sinus 20 Film Tablet ilacının formülü, farmakolojik özellikleri, endikasyonları, kontrendikasyonları, uyarı ve önlemleri, yan etkileri, ilacın kullanım şekli, ilaç kullanım dozu, doz aşımı, doz aşımında yapılacak tedavi ve ilacı üreten firmayı açıklayarak makalemize başlayalım.

A-ferin Sinus 20 Film Tablet Formülü:

Her film kaplı tablet;
Parasetamol 500 mg
Psödoefedrin hidroklorür 30 mg
Triprolidin hidroklorür 1,25 mg
Boyar madde: Titanyum dioksit (E171), Quinolin Yellow ws. Al Lake (E104), İndigo Carmine Al Lake (E132) içerir.

A-ferin Sinus 20 Film Tablet Farmakodinamik Özellikler

Parasetamol güçlü bir ağrı kesici ve ateş düşürücüdür. Etkisini merkezi prostaglandin sentezini inhibe ederek gösterir ve etkisi oral uygulamadan 30 dakika sonra başlar. Trombosit agregasyonu ve protrombin yanıtı üzerine etkisi yoktur.

Triprolidin, H1-histamin reseptörlerini antagonize ederek antihistaminik etki gösterir. Yetişkinlerde tek doz 2,5 mg triprolidin uygulanmasından sonra, histaminin yol açtığı kızarıklık ve kabartıları antagonize etmesiyle görülen etkisi 1-2 saatte başlar. Psödoefedrinle birlikte kombine olarak rinit, alerji ve soğuk algınlığına bağlı semptomları ortadan kaldırır.

BENZER İLAÇLAR:  A-ferin Plus Pediatrik 100 ML Şurup

Psödoefedrin, nazal ve sinüs konjesyonunu gideren doğrudan ve dolaylı etki gösteren sempatomimetik bir maddedir. Damar düz kaslarındaki etkisini alfa adrenerjik reseptörleri uyararak gösterir. Oral alımdan sonra dekonjestan aktivitesi 30 dakikada başlar ve bu etki en az 4 saat sürer.

ilaç tablet

A-ferin Sinus 20 Film Tablet Farmakokinetik Özellikler

Parasetamol; oral yoldan kullanıldığında hızla emilir ve 1-2 saat içinde plazma doruk konsantrasyonuna ulaşır. Vücut sıvılarına uniform dağılır ve %15-25’i proteinlere bağlanır. Plazma yarılanma ömrü 2-4 saat arasındadır. Emilim hızı gastrik boşalmaya bağlıdır. Biyoyararlanımı %60-98 arasında değişmektedir. Alınan parasetamolün %25’i karaciğerden ilk geçişte metabolize olmaktadır. 1/3’ü değişmemiş olarak %80’i ise biyolojik olarak inaktif glukuronid veya sülfat bileşikleri olarak atılmaktadır.

Tripirolidin, oral alımdan sonra iyi absorbe olur ve karaciğerde metabolize olur. Yarılanma ömrü 5 saattir. İnsanda verilen dozun sadece %1’inin 24 saatlik bir süre içinde değişikliğe uğramamış triprolidin olarak dışarı atıldığı kaydedilmiştir. Eliminasyon yarı ömrü 2.1-5 saattir.

Psödoefedrin, karaciğerde %10-30 oranında N-demetilasyon yoluyla aktif bir metabolit olan norpsödoefedrine metabolize olur. Psödoefedrin ve aktif metaboliti %70-90 oranında böbrekler yoluyla atılır. Eliminasyon yarı ömrü 9-16 saattir. Đdrar asitleştirildiğinde psödoefedrinin idrar yoluyla atılımı hızlanmaktadır. Tersine pH arttıkça ise atılım yavaşlamaktadır.

A-ferin Sinus 20 Film Tablet Endikasyonları

  • Soğuk algınlığı ve sinüzite bağlı nazal konjesyonun giderilmesinde,
  • Soğuk algınlığına bağlı ağrılar,
  • Baş ağrısı, ateş, burun akıntısı,
  • Aksırma,
  • Burun ve boğazda kaşıntı hissinin giderilmesinde
  • Saman nezlesinin tedavisi,
  • Gözlerde sulanma,
  • Gözlerde kaşıntı,

tedavisinde kullanılır.

A-ferin Sinus 20 Film Tablet Kontrendikasyonları

Etken maddelerinden birine karşı aşırı duyarlık halinde kullanılmamalıdır.

Monoamino oksidaz (MAO) inhibitörü ilaç alanlarda veya son 2 hafta içinde almış olanlarda, şiddetli hipertansiyonu veya şiddetli kalp hastalığı olanlarda kontrendikedir. Ağır karaciğer yetmezliği olanlarda kullanılmamalıdır.

BENZER İLAÇLAR:  A-ferin 100 ml Pediatrik Şurup

Amfizem, kronik bronşit, benign prostat hipertrofisi, alkol bağımlılığı olan hastalarda hekim önermedikçe kullanılmamalıdır.

Bir antibakteriyel ajan olan furazolidon belirgin MAO inhibisyonu yaptığından A-ferin Sinüs Film Tabletle kullanılmamalıdır.

A-ferin Sinus 20 Film Tablet için uyarı ve önlemler

Bir aşırı duyarlılık halinde ilaç alımı kesilmelidir. Psödoefedrinin normotansif hastalarda herhangi bir presör etkisi bulunmamakla birlikte, hipertansif hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

Sinirlilik, sersemlik, uyku hali ortaya çıkarsa ilaç alımı kesilmelidir.

İlaç kullanımına rağmen ateş 3 günde, ağrı 10 günde düzelmiyorsa, ilaç kesilmeli ve doktora danışılmalıdır.

A-ferin Sinüs Film Tablet’in kullanımı sırasında, alkollü içecek ve sedatif trankilizan ilaçlar kullanılmamalıdır.

Alkol bağımlılığı olanlar, parasetamolün karaciğer hasarı yapabileceği konusunda uyarılmalıdır. 60 yaş üzerindeki hastalarda, hipertansiyonu, hipertiroidizmi, diabetes mellitusu, kardiyovasküler hastalığı, iskemik kalp hastalığı, glokomu veya prostat hipertrofisi (hiperplazisi) olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Uzun süreli kullanımdan kaçınılmalıdır. 5 günden daha uzun süre kullanılmamalıdır.

Alkol alan kişilerde hepatotoksisite riski nedeniyle günlük alınan parasetamol dozunun 2 gramı aşmaması gerekir.

A-ferin Sinus 20 Film Tablet Araç ve Makine Kullanımına Etkisi

Dikkat gerektiren alet ve araba kullanımından kaçınılmalıdır. Hamilelikte ve Laktasyonda Kullanımı: Gebelik kategorisi C’dir. Yapılan hayvan çalışmalarında gözlenen teratojenik ve embryosidal etkiler nedeniyle hamilelikte ve laktasyonda kullanımı önerilmemektedir.

Pediyatrik Kullanım: 12 yaşın altındaki hastalarda kullanımı önerilmemektedir.

A-ferin Sinus 20 Film Tablet için yan etkiler

Özellikle önerilen dozun üzerinde alındığında sinirlilik, uyku hali görülebilir. Çocuklarda eksitabiliteye neden olabilir.

A-ferin Sinus 20 Film Tablet İlaç etkileşimleri

MAO inhibitörleri ile birlikte kullanılmamalıdır. MAO inhibitörü kullanan hastalar, ilaç alımını kestikten 2 hafta sonra A-ferin® Sinüs Film Tablet’i kullanabilirler.

Alkol, sedatif ve trankilizan, A-ferin Sinüs Film Tablet’in sedatif etkisini artırabileceğinden, eş zamanlı kullanımdan kaçınılmalıdır.

BENZER İLAÇLAR:  Aferin Forte Film Kaplı Tablet

A-ferin Sinus 20 Film Tablet Kullanım şekli ve dozu

12 yaş ve üzerindeki çocuklar ve erişkinler: 6 saat arayla 1 tablet önerilir. 24 saatte 4 tablet aşılmamalıdır. 12 yaş altında kullanımı önerilmez.

A-ferin Sinus 20 Film Tablet Doz Aşımı

Parasetamol yüksek dozda alındığında bazı hastalarda hepatotoksisiteye neden olabilir. Aşırı dozajın erken semptomları bulantı, kusma, genel kırıklık ve diaforezisdir. Erişkin ve adolesanlarda 10 gramın altındaki alımlarda hepatik toksisite nadiren bildirilmiştir.

Psödoefedrin aşırı dozajının semptomları anksiyete, taşikardi ve/veya hipertansiyondur. Aşırı dozaj semptomları 4-8 saat içinde belirip genellikle geçici olup tedavi gerektirmez. Triprolidin toksisitesi akut alımdan sonra birkaç saat içinde ortaya çıkıp antihistaminik- antikolinerjik zehirlenmesi gibi tedavi edilir.

Aşırı dozda alındığında hemen en yakın sağlık kuruluşuna veya Zehir Danışma Merkezine başvurulmalıdır.

Üretici Firma: Hüsnü Arsan İlaçları A.Ş. – Telefon: 0 212 285 19 35

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir